Αρχική | πίσω

 


ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 


Θα εξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης αναγνωστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Θα δοθεί έμφαση στην εξέταση των πολιτισμικών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την αναγνωστική συμπεριφορά, καθώς και των κοινωνικών δομών και θεσμών (ταυτότητα, ετερότητα, φαντασιακό, οικογένεια, εκπαίδευση, βιβλιοθήκες, ΜΜΕ). Στη συνέχεια θα διερευνηθεί τόσο η βιωματική σχέση με την ανάγνωση, όσο και οι στρατηγικές ανάγνωσης που αναπτύσσονται από τις διαφορετικές κατηγορίες αναγνωστών. Τέλος, θα αναλυθούν κριτικά οι εκδόσεις που απευθύνονται στην προσχολική ηλικία και θα περιγραφούν τα εργαλεία και η μεθοδολογία αξιολόγησης των σχετικών βιβλίων.  
 


design by netsupport.gr