Πολιτική του Πολιτισμού στην Ελλάδα της κρίσης: Όροι και συνθήκες της αλλαγής παραδείγματος

6dc203eccd1f0c6db0790ecbfe35424a
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισµού
Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού
Π
ρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισµών
σ
ε περίοδο κρίσης
Πρακτικά Διηµερίδας (31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2013) 

Επιµέλεια: Δάφνη Βουδούρη
Αθήνα 2014

http://cl.ly/0Y191s0l3w41